Balancehold

Holdet henvender sig til dig med nedsat balance og/eller gangbesvær.

Formål og indhold:
Formålet med træningen er at øge styrke, forbedre reaktionsevne og udholdenhed, gennem træning og leg.

Der er god stemning på holdene, her er plads til grin og tid til at høre hvordan den enkelte har det.

Træningstidspunkter og forløb:

Træningens varighed er 55 min. Holdene er lukkede forløb, hvor der optages nye deltagere ved frafald, eller der oprettes nye hold ved stor efterspørgsel.

Fredag
Kl. 09.00-10.00 - Balsal

Ansvarlige fysioterapeuter:
Andreas Matthiesen

Betaling:
Sygeforsikring Danmark
Priserne følger taksterne for den offentlige sygesikring. Der er mulighed for, at du kan få tilskud fra regionen og fra ”sygeforsikring Danmark”. Se priserne på klinikken, hjemmesiden eller kontakt vores receptionen.

Egenbetaling
Prisen pr. gang er 85 kr. Der opkræves forudbetaling, og der betales for et helt forløb på 10 uger.

PDF brochure: Balancehold