Neurohold

Holdet henvender sig til dig med erhvervet hjerneskade flg. af hjerneblødning, blodprop, traumatisk hjerneskade (ulykke), og hjerne tumor opererede.

Formål og indhold:
Formålet med træningen er at styrke balanceevnen, styrke musklerne og stabiliteten omkring kroppens led. Samt at forbedre koordinationen og øge funktionsevnen i hjemmet.
Træningen vil indeholde vedligeholdende træning og rehabilitering. Kondition- og styrketræning, balance- og gangtræning. Samt træning af diverse problemområder i forhold til daglige aktiviteter.

Der er fokus på den sociale del af træningen hvor deltagerne har mulighed for at dele og diskutere aktivitetsudfordringer i privatlivet m.m.

Træningstidspunkter og forløb:
Træningens varighed er 55 min. Hvoraf 45 min. Effektiv træning. Holdene er lukkede forløb hvor der løbende er ind-/udslusning ved frafald fra de eksisterende hold. Der oprettes nye hold ved stor efterspørgsel. Holdene dannes udelukkende ud fra forudgående individuel undersøgelse og/eller træning.

Mandag
Kl. 08.30-09.30 – Spejlsal
Kl. 10.00-11.00 – Dansesal
Kl. 12.30-13.30 – Balsal
Kl. 13.30-14.30 – Spejlsal

Tirsdag
Kl. 10.00-11.00 – Balsal
Kl. 12.30-13.30 – Dansesal

Onsdag
Kl. 11.00-12.00 – Spejlsal
Kl. 12.30-13.30 – Spejlsal
Kl. 13.30-14.30 – Spejlsal

Torsdag
Kl. 10.00-11.00 - Balsal
Kl. 11.00-12.00 – Balsal
Kl. 13.00-14.00 – Spejlsal

Ansvarlige fysioterapeuter:
Patrick Born, Poul Erik Pedersen

Betaling:
Sygeforsikring Danmark
Priserne følger taksterne for den offentlige sygesikring. Der er mulighed for, at du kan få tilskud fra regionen og fra ”sygeforsikring Danmark”. Se priserne på klinikken, hjemmesiden eller kontakt vores receptionen.
Egenbetaling
Prisen pr. gang er 85 kr. Der opkræves forudbetaling, og der betales for et helt forløb på 10 uger.

Med forbehold for ændringer

PDF brochure

Neurohold