Osteoporosehold

Holdet henvender sig til dig der har fået diagnoticeret osteoporose.

Formål og indhold:

På vores osteoporosehold er der fokus på vægtbærende aktiviteter med bl.a. stabilitets- og styrketræning, balance og mobilitet. Der vejledes i at lave øvelser/bevægelser uden at komme i uhensigtsmæssige udgangsstillinger.

Osteoporose er en knoglesygdom, der skønnes at ramme hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år. Sygdommen har ingen synlige ydre tegn, men svækker knoglerne indefra. Det anslås at omkring 450.000 danskere lever med sygdommen uden at være klar over det.

Deltagerne nyder godt af hinandens erfaringer og bruger hinanden til sparring.

Træningstidspunkter og forløb:
Træningens varighed er 55 min. Holdene er lukkede forløb, hvor der optages nye deltagere ved frafald, eller der oprettes nye hold ved stor efterspørgsel. Ved øget efterspørgsel er der mulighed for at oprette et hold mere om tirsdagen.

Tirsdag 
Kl. 13.30-14.30 – Spejlsalen

Ansvarlige fysioterapeuter:
Anette Lundgaard

Betaling:
Sygeforsikring Danmark
Priserne følger taksterne for den offentlige sygesikring. Der er mulighed for, at du kan få tilskud fra regionen og fra ”sygeforsikring Danmark”. Se priserne på klinikken, hjemmesiden eller kontakt vores receptionen.
Egenbetaling
Prisen pr. gang er 85 kr. Der opkræves forudbetaling, og der betales for et helt forløb på 10 uger.

Med forbehold for ændringer

PDF brochure

Osteoporosehold