Parkinsonhold

Holdet henvender sig til dig med diagnoseret Parkingson.

Formål og indhold:

Formålet med træningen er at forbedre og vedligeholde funktionsniveauet så meget som mulig, mødes med andre der står i lignende situation. Have det sjovt mens vi får sved på panden.

Træningen består af konditionstræning, hvor der er gang/løb eller på motionsmaskine (cykel/cross/løbebånd) Derudover styrketræning, funktionelt og i maskiner samt mobilitet og balancetræning. Der vil desuden være specifik træning af diverse problemområder.

Der udleveres hjemmeøvelser til den enkelte deltager efter behov.

Træningsformene vil foregå i moduler ad 2-3 måneders varighed, så sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.

Der er også fokus på den sociale del af træningen hvor deltagerne har mulighed for at diskutere aktivitetsudfordringer i privatlivet m.m.

Træningstidspunkter og forløb:

Træningens varighed er ca. 55 min. Holdene er lukkede forløb hvor der løbende er ind-/udslusning ved frafald. Der oprettes nye hold ved stor efterspørgsel.
Holdene dannes ikke kun ud fra funktionsniveau men også ud fra forudgående individuel konsultation.

Mandag
Kl. 10.00-11.00 – Spejlsal
Kl. 11.00-12.00 – Spejlsal
Kl. 14.00-15.00 – Dansesal

Tirsdag
Kl. 09.30-10.30 – Dansesal

Onsdag
Kl. 11.00-12.00 – Dansesal

Torsdag
Kl. 10.00-11.00 – Dansesal
Kl. 15.00-16.00 – Dansesal

Fredag
Kl. 10.30- 11.30 – Spejlsal

Ansvarlige fysioterapeuter:

Patrick Born, Pernille List Petersen, Louise B. Holst og Poul Erik Pedersen

Pris og betaling:
Sygeforsikring Danmark
Priserne følger taksterne for den offentlige sygesikring. Der er mulighed for, at du kan få tilskud fra regionen og fra ”sygeforsikring Danmark”. Se priserne på klinikken, hjemmesiden eller kontakt vores receptionen.

Egenbetaling
Prisen pr. gang er 85 kr. Der opkræves forudbetaling, og der betales for et helt forløb på 10 uger.

PDF brochure: Parkinsonhold