Protesehold

Holdet henvender sig til dig som er benamputeret, og er motiveret til et træningsforløb.

Formål og indhold:
Formålet med træningen er at tilrettelægge et genoptræningsforløb til dig som benamputeret patient.
De 3 vigtigste fokuspunkter med træningen er balance, muskelstyrke og kredsløbs/konditions-træning.

Ved balancetræningen er det vigtigt at du kan udvikle nye strategier. Da det er vigtigt at du har tiltro til egen balanceevne i dagligdagens situationer.
Styrketrænings formål er at reducere graden af atrofi, og dermed forbedre funktionsniveauet, og forhåbentligt gøre dagligdagen nemmere.
Ved kredsløbs/konditions-træning træner man konditionen, da energiforbruget er langt større under gang med en protese.

Der er desuden fokus på den sociale del af træningen hvor I har mulighed for at diskutere dagligdagens udfordringer med hinanden.

Træningstidspunkter og forløb:
Inden første træning vil du blive inviteret til en forundersøgelse, hvor dine funktioner og ressourcer vil blive undersøgt og testet af en fysioterapeut. Efter undersøgelsen vil I sammen lægge en plan for træningsforløbet.
Træningens varighed er 55 min. Holdene er lukkede forløb hvor der løbende er ind-/udslusning ved frafald fra de eksisterende hold. Der oprettes nye hold ved stor efterspørgsel.

Tirsdag
Kl. 15.00-16.00 – Spejlsal

Torsdag
Kl. 12.30-13.30 – Dansesal

 Ansvarlige fysioterapeuter:
Pernille List Petersen og Patrick Born

Pris og betaling:
Sygeforsikring Danmark
Priserne følger taksterne for den offentlige sygesikring. Der er mulighed for, at du kan få tilskud fra regionen og fra ”sygeforsikring Danmark”. Se priserne på klinikken, hjemmesiden eller kontakt vores receptionen.

Egenbetaling
Prisen pr. gang er 85 kr. Der opkræves forudbetaling, og der betales for et helt forløb på 10 uger.

PDF brochure: Protesehold