Skånehold

Holdet henvender sig til dig som har brug for ekstra hjælp til at træne. Hvor du muligvis benytter hjælpemidler som rollator eller stok, eller har brug for en arm til at gå.

Formål og indhold:

Formålet med træningen er vedligeholdelse, stabilisere og balancetræning. Der er fokus på at forbedre og vedligeholde dit funktionsniveau, så godt som muligt.

Der trænes kondition på f.eks. motionscykel eller løbe(gå)bånd. Derudover trænes der styrketræning gennem øvelser med og uden redskaber.
Der laves øvelser på måtter/briks. Og øver på de hverdagsfunktioner som du har problemer med f.eks. at gå på trapper eller komme op og ned fra gulvet.

Det er et hold hvor der er tid og plads til den enkelte kan træne med individuelle øvelser, side om side med andre deltagere. Og der er mulighed for at træne i netop det tempo du har energi til.

Der er fokus på den sociale del af træningen hvor deltagerne har mulighed for at diskutere aktivitetsudfordringer i privatlivet m.m.
Vi forsøger at holde humøret højt og have det rart mens vi træner noget der måske er lidt svært.

Træningstidspunkter og forløb:
Træningens varighed er 55 min. Holdene er lukkede forløb hvor der løbende er ind-/udslusning ved frafald fra de eksisterende hold. Der oprettes nye hold ved stor efterspørgsel.

Mandag
Kl. 10.00-11.00 - Balsal

Onsdag
Kl. 10.00-11.00 – Balsal
Kl. 11.00-12.00 – Balsal

Torsdag
Kl. 14.00-15.00 – Balsal

Ansvarlige fysioterapeuter:
Louise Boel Holst

Pris og betaling:
Sygeforsikring Danmark
Priserne følger taksterne for den offentlige sygesikring. Der er mulighed for, at du kan få tilskud fra regionen og fra ”sygeforsikring Danmark”. Se priserne på klinikken, hjemmesiden eller kontakt vores receptionen.

Egenbetaling
Prisen pr. gang er 85 kr. Der opkræves forudbetaling, og der betales for et helt forløb på 10 uger.

PDF brochure: Skånehold