Medical fitness – træning på henvisning

Medical fitness er et superviseret genoptræningsforløb, hvor din træning bliver justeret og korrigeret af en fysioterapeut. Din fysioterapeut henviser dig til Medical fitness, når det vurderes at passe ind i dit behandlingsforløb. Medical fitness foregår i vores træningscenter, hvor du modtager et målrettet og fysioterapeutisk relevant træningsprogram, som du bliver instrueret i af din fysioterapeut.

Hvad er formålet med Medical fitness?

Øvelsesterapi, træning og bevægelse er en vigtig del af fysioterapi, og skal udføres korrekt, for at vi opnår den ønskede behandlings effekt. Derfor er det særlig vigtigt, at der bliver fulgt op på din træning – for at sikre kvalitet og kontinuitet i din behandling og træning. Din fysioterapeut justerer og korrigerer dine øvelser, således at de bliver tilpasset til netop dit funktionsniveau og henvisningsdiagnose, samt progredieret i takt med udviklingen af din behandling og genoptræning. Medical fitness giver dig muligheden for at udføre din genoptræning under superviserede rammer, samt benytte dig af træningscentrets tilbud.

Deltagelse på Medical Fitness:

Din fysioterapeut henviser dig til Medical fitness, når det vurderes, at genoptræning vil passe ind i dit behandlingsforløb. Fysioterapeuten målretter og vejleder dig i et træningsprogram, der er relevant ift. det du har henvendt dig til fysioterapeuten med. Medical fitness er genoptræning. Det kan foregå som eneste intervention eller sideløbende med behandlingsforløb hos din primære fysioterapeut.

Praktisk

Du bliver instrueret i træningsprogrammet, det tager ca. ½ time inkl. den tid fysioterapeuten bruger på at lave programmet i vores elektroniske træningssystem. Du kan efter programlægningen se og printe dine øvelser via digifys.com, eller via FysioDanmark appen. Herefter vurderer din fysioterapeut hvor tit du skal have opfølgning på din træning. Tiden skal bookes med det samme enten hos fysioterapeuten eller online. Når du har opfølgning, må du gerne være opvarmet og klar til at træne. Hver gang du træner, skal du tjekke ind med dit sygesikringskort.

Fysiologisk effekt af træning

Fysisk træning og øvelsesterapi som er målrettet mod de funktionsbegrænsninger din krop har, genoptræner dig og forebygger tilbagefald. Fysioterapeuten har altid fokus på at optimere dit behandlingsforløb. Kroppen reagerer på træning ved at bygge muskler op og styrke dit kredsløb, så det bliver stærkere og bedre efter hver træning. Det betyder, at de belastninger du udsættes for i dagligdagen, begynder at belaste kroppen mindre, fordi du er blevet stærkere af træningen. Forskning viser, at træning sammen med andre ligesindede, samt en meningsfuld målsætning kan motivere til, at træningen fastholdes. Motivation og målsætning arbejder vi med, som en fast del af Medical fitness.

Tilskud fra Sygesikring Danmark:

Medical fitness er et fysioterapeutisk genoptræningsforløb, som du opstarter, når din fysioterapeut vurderer det er relevant med genoptræning. Det muligt for dig, som er medlem af Sygesikring Danmark, at modtage tilskud til dit fysioterapeutiske genoptræningsforløb.

Træningstider Medical fitness:

Mandag kl. 07.30 – 18.00
Tirsdag kl. 07.30 – 17.00
Onsdag kl. 07.30 – 17.00
Torsdag kl. 07.30 – 17.00
Fredag kl. 07.30 – 15.00

Pris: 149,- kr. pr. mdr.
Pris: Opfølgning på træning – hver 2. måned (fysioterapeutisk supervision kr. 299,-).

gode råd til en sund hverdag

Følg med, når vores dygtige fysioterapeuter sætter fokus på forskellige temaer omkring fysioterapi, særlige problematikker og livsstil samt giver gode råd til en sund hverdag.

Læs mere og få inspiration på vores blog